Sitran selvityksen mukaan Suomella on hyvät mahdollisuudet päästä ilmastotavoitteisiin eli esimerkiksi hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä, jos tavoitteiden eteen alettaisiin tehdä töitä hyvissä ajoin. Siihen tarvittaisiin suunnitelma pitkälle aikavälille tulevaisuuteen ja etenkin hiilinegatiivisuuden aikaan. Jopa lakiin halutaan kirjata tavoitteet päästöjen vähentämisestä, 60 % 2030 vuoteen mennessä ja 80 % vuoteen 2040.

Mielestäni tavoitteisiin on mahdollista päästä, jos kaikki tekisivät aktiivisesti pieniä asioita ympäristön hyväksi, esimerkiksi kulkisivat kävellen tai pyörällä aina kun on mahdollista tai käyttäisivät julkista liikennettä, koska tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Sen lisäksi täytyisi olla selkeät tavoitteet ja suunnitelmat tulevaisuudelle. Päästövähennyksiä täytyy tehdä kaikilla eri sektoreilla ja siihen tarvitaan kaikkien apua.

Jotta ilmastotavoitteet saavutettaisiin, päästöjä aiheuttavat toiminnot pitäisi korvata vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla, tuottavuutta pitäisi lisätä sekä hiilinielujen vahvistamista eli metsien ja puiden hakkaamista pitäisi vähentää. Tietoa, osaamista ja ymmärrystä ilmastokriisin vakavuudesta puuttuu, sitä pitäisi myös lisätä, jotta ihmiset tietäisivät siitä enemmän.

https://yle.fi/uutiset/3-12063007