Sitran selvitys: Suomella hyvä mahdollisuus päästä ilmastotavoitteisiin, mutta edessä on seitsemän ongelmaa ratkaistavaksi 

 

Kirjoitukseni käsittelee ylen artikkelia. Artikkeli käsittelee sitran selvitystä koskien suomen ilmastotilannetta, jonka mukaan suomella on hyvät mahdollisuudet selviytyä ilmastokriisistä, mutta se tuo mukanaan myös hieman haasteita. 

Uusi ilmastolaki, jonka tavoitteena on saada suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä on tällä hetkellä lausunto kierroksella, lakiin halutaan myös kirjata muita tavoitteita koskien päästöjen vähennyksiä, joka on mielestäni hyvä asia. Esimerkiksi päästöjä pyritään vähentämään vuoteen 2040 mennessä 80 prosenttia. 

Uutisessa esitetään sitran tuoretta tutkimusta koskien Suomen ilmastotilannetta. Sen mukaan suomella on hyvät mahdollisuudet päästä 1,5 asteen tavoitteeseen mutta tiellä tulee esteitä, jotka voidaan tutkimuksen mukaan järjestää seitsemään pääkohtaan, joita kaikkia avataan hyvin uutisessa. 

Mielestäni merkittävin este on tiedon ja osaamisen puute. Pitäisi siis ymmärtää ilmastokriisin vakavuus ja vaadittavaa osaamista tulisi kehittää. 

Vaikka suomella onkin hyvät mahdollisuudet selviytyä ilmastokriisistä, niin mielestäni samankaltaisiin mahdollisuuksiin pitäisi pyrkiä monissa muissakin maissa.