Mielipidekirjoitukseni aiheena on vuonna 2016 ilmestynyt fantasioiva nettikirjoitus ja sen esitutkinta. Kyseisessä artikkelissa pohdittiin, miten muslimien joukkotuhoaminen toteutettaisiin Suomessa. Kirjoitus on julkaistu äärioikeistolaiseksi luokitellussa verkkojulkaisussa. Asiasta on tehty tutkintopyyntö poliisille tammikuussa vuonna 2020, mutta se päätti jättää esitutkinnan tekemättä maaliskuussa 2020. 

Mielestäni on huolestuttavaa, että ihmisillä ylipäätään on tämän kaltaisia ajatuksia. Vaikka poliisin kerrotaan perustelevan päätöstään olla tutkimatta asiaa sanoen sen olevan kieleltään ja tyyliltään asiallinen, en usko tällaisen kirjoituksen ainakaan vahvistavan muslimien kokemusta yhdenvertaisuudesta yhteiskunnassa. Koska Suomessakin on havaittavissa islamofobiaa, mielestäni kaikista pienimpiinkin vihamielisyyttä lietsoviin tapauksiin tulisi puuttua.   

Tiedostan kuitenkin, että yhteiskunnan resurssit eivät riitä tämmöisten vaikeaselkoisten asioiden tutkimiseenPidän silti erikoisena, että uutisen mukaan poliisi rinnastaa kirjoituksen päihtyneiden ihmisten ravintolakeskusteluissa pitämiin puheisiin liittyen jonkin kansanryhmän hävittämiseen. Mielestäni tapauksia ei voida verrata toisiinsa, sillä ravintolakeskusteluiden puheet eivät saavuta likimainkaan yhtä suurta joukkoa ihmisiä kuin netissä julkaistu teksti.  

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt poliisin tekemään esitutkinnan nyt, muutamaa vuotta myöhemmin. Vaikka tapauksen esitutkinta olisi mielestäni ehkä pitänyt aloittaa jo aikaisemmin, on kuitenkin hyvä, että se aloitetaan edes nyt ja oikeudenmukaisuus toteutuu. Olen myös pohtinut, olisiko esitutkinta aloitettu heti, jos kyseessä olisi ollut jokin muu vähemmistöryhmä Suomessa. En usko tämän olevan kovin todennäköistä, mutta silti mahdollista.